Nieuws

Statement Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo, 8 april 2020

Het Regionale Beleidsteam (alle burgemeester van Noord en Midden Limburg) van de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft met het oog op de komende dagen (donderdag t/m maandag) een statement uit laten gaan. Van oudsher zijn deze dagen drukke dagen waarbij veel Duitse kooptoeristen onze regio bezoeken of naar onze regio komen voor een langer verblijf. Het statement is ook verspreid onder de Duitse media en wordt via de ondernemersverenigingen van de diverse gemeenten verspreid onder de ondernemers in onze regio. Ook wordt een beroep gedaan aan de gemeenten om het statement te verspreiden via de gemeentelijke communicatie kanalen.

1. Er wordt vanaf donderdag tot en met maandag en indien nodig ook daarna een ontmoedigingsbeleid gevoerd aan de grensovergangen. Dat betekent dat de marechaussee Duitse auto’s kan aanhouden waarna gevraagd wordt naar de reden van het bezoek aan Nederland. Als er geen dringende reden is om de grens over te gaan wordt vriendelijk doch dringend verzocht om te draaien. Shoppen of vakantie vieren is dus geen dringende reden.

2. Aan alle ondernemingen, vakantieparken, campings en jachthavens die vanaf donderdag tot en met maandag en daarna geopend zijn wordt dringend verzocht maatregelen te nemen betreffende de hygiëne en de 1,5 meter maatregel. We zien dat veel ondernemingen dit al doen door bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten tegelijkertijd toe te laten in de winkel, 1 persoon per familie toe te laten, verplicht een winkelkarretje te gebruiken en winkelkarretjes schoonmaken bij supermarkten etc. Voor vakantieparken, campings en jachthavens geldt dat voorzieningen verplicht afgesloten moeten zijn. In het operationeel team van de veiligheidsregio wordt op zeer korte termijn bekeken of campings en jachthavens in de gemeente Roermond op voorhand gesloten moeten worden. Dit op verzoek van de burgemeester van Roermond.
Mocht het zo zijn dat ondanks het ontmoedigingsbeleid bij de grens het toch uit de hand dreigt te lopen en /of de ondernemer onvoldoende maatregelen heeft genomen dan wordt er overgegaan tot onmiddellijke sluiting van de individuele onderneming en/of het gebied waar de onderneming zich in bevindt. De beide veiligheidsregio’s in Limburg voeren hiermee hetzelfde beleid uit.
Er zal dan ook juist op die plekken waar normaal gesproken Duitse toeristen zich verzamelen veel gecontroleerd worden door politie en handhaving.

3. Ondernemers wordt verzocht per direct te stoppen met reclamecampagnes in de Duitse media waardoor Duitse kooptoeristen niet langer in de verleiding worden gebracht de grens over te gaan om hier inkopen te doen.

4. De media in Limburg wordt dringend verzocht geen advertenties meer te plaatsen / te vertonen van Duitse winkels zodat Nederlanders niet langer in de verleiding worden gebracht de grens over te gaan om daar inkopen te doen.

5. Blijf zoveel mogelijk thuis en stop de verspreiding van het Coronavirus.
Het landelijk beleid blijft van kracht, ook tijdens het Paasweekend. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Blijf in dat geval in uw eigen buurt en vermijd drukke plekken. Blijf bovendien in Nederland en ga niet de grens met Duitsland en België over. Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen (twee armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.