Onze
Geschiedenis

Het ontstaan

Zelfstandige ondernemers hebben vaak niet de tijd om op een goede manier verschillende eigen belangen te behartigen. Daar er toch degelijk behoefte was om de kennis en kunde te delen en te bundelen, onstond bij een aantal ondernemers het idee een ondernemersvereniging op te richten. Op 23 oktober 1980 werd de ‘Ondernemersvereniging Kerkstraat / Ringovenstraat’ opgericht. Binnen zeer korte tijd telde de vereniging 20 leden. De winkeliersvereniging Winkel Centrum Panningen (WCP) bestond toen al maar men vond het belangrijk naast deze vereniging nog een ondernemersvereniging te hebben.

Na het verhuizen van een aantal ondernemers naar o.a. bedrijventerrein Beringe en J.F. Kennedylaan in Panningen kwamen de activiteiten op een laag pitje te staan. In 1999 besloten een aantal ondernemers uit het toenmalige bestuur om de ondernemersvereniging nieuw leven te blazen. Deze actie werd een succes en de vereniging groeide naar 50 leden. Bij de nieuwe opzet hoorde ook een nieuwe naam ‘Ondernemers Zuid’.

Ook werd het gebied van de ondernemersvereniging vergroot. De regio Zuid waaronder het bedrijvenpark J.F. Kennedylaan en Industrieterrein behoren, werden in het ondernemersgebied opgenomen. Een groot uitbreidingsterrein voor bedrijven dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitontwikkeld is.

In 2018 heeft Ondernemers Zuid haar logo, huisstijl en website aangepast in de huidige stijl.