Doelstellingen
& missie

Doelstellingen

Ondernemers Zuid heeft 3 hoofddoelstellingen welke met het motto “samen zijn we en staan we sterk” is het mogelijk om:

Krachten te bundelen en belangen te behartigen
Door middel van bundeling van krachten is het mogelijk je als groep ondernemers duidelijk te profileren en een standpunt in te nemen. Want samen zijn en staan we sterk. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij voor officiële instanties zoals gemeenten, overheden e.d. Daarbij worden ook de algemene belangen van de ondernemers behartigingd.

Gezamenlijk voordeel te behalen
Naar aanleiding van een inventarisatie naar wensen en behoeften van ondernemingen is het mogelijk een collectiviteit af te sluiten welke voordeel voor alle leden kan opleveren.

Platform voor ondernemers
Ondernemers Zuid wil een platform zijn voor ondernemingen, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten tijdens vergaderingen, bijeenkomsten en andere gelegenheden. Zo kunnen ondernemers elkaar beter leren kennen en kan de business to business relatie bevorderd worden.

Missie

Ondernemers met elkaar in contact brengen om zo gezamenlijk de belangen te behartigen, voordeel te behalen en een gezonde, prettige ondernemingsomgeving te creeëren.