Notulen

Notulen ALV 11-03-2024

Datum: 11 maart 2024
Locatie: Versteegen Groep

Aanwezig: Tinus, Vinterieur, Hoera Kindercentra, Pansign communicatie, van Duren Groenservice, Janssen BO, Litjens Trading, Branie Food en Fun, Schoonheidssalon Marie Jeanne, Hippocampus, Maison Makelaars, Satin Vastgoed, Versteegen groep, Beumers interieur, Aelmans, A3, D-line, Leenders IT, 2Clean, Migo styling, NLW, Wilma Workwear, Gratch International, Coppers en Partners, Smitvandenbroek, Podotherapie Sonderkamp&Wijnands, Crispy Concepts.

Welkomstwoord voorzitter:
Ruud heet iedereen welkom op de locatie Versteegen groep en bedankt Rudi Versteegen voor de gastvrijheid.
Rudi Versteegen vertelt over het ontstaan en opbouw van zijn bedrijf. Met foto’s van projecten wordt zichtbaar gemaakt hoe veelzijdig dit bedrijf is. Versteegen groep opgesplitst in Versteegen dakdekkersbedrijf, Versteegen totaalbouw en Versteegen interieurbouw.

1) Opening voorzitter:
Ruud opent de vergadering om 20.05 uur.

2) Mededelingen/ notulen vorige vergadering

2.1 Er is vanuit RMPM een brief gekomen betreffende de actieweek voor de stenen winkel. Deze wordt onder de aandacht van de leden gebracht en na vandaag op het internet geplaatst. Leden die zich hierdoor aangesproken voelen kunnen zich dan via deze weg aanmelden.
2.2 Op de vorige ALV is er gesproken over een collectieve energie inkoop. Hier is met de betreffende leden contact over geweest maar de insteek van de energiebedrijven is geen collectiviteit aanbieden maar juist op zoek te zijn ondernemers individueel te benaderen. Het bestuur is van mening dat het niet juist is gegevens te verstrekken voor dit doeleinde.
2.3 De notulen van de vorige vergadering ( ALV maart 2023) worden door alle leden goedgekeurd. Met dank aan Nicole voor het uitwerken van deze notulen.

3) Nieuwe leden:
– Vinterieur: Koen van de Vin
– Podotherapie Hermanns
– Hippocampus: Stephan Pfennings
– Tegelhandel Peel en Maas
Koen en Stephan stellen zich voor en vertellen in het kort over hun bedrijf.

4) Herkiezen bestuur
– Nicole is herkiesbaar, er volgt een stemming met handopsteking, alle aanwezige leden stemmen toe.
Nicole is hiermee herkozen om in het bestuur van Ondernemers Zuid te blijven.

5) Financieel verslag en kascontrole
Het financieel verslag is opgesteld door penningmeester Mark van der Linden. Ruud bespreekt deze tijdens de vergadering. Er is vanaf dit jaar geen rapport meer van de accountant.
5.1 Toelichting financieel verslag
De grootste kostenpost is het ledenuitstapje, het is zichtbaar dat dit ieder jaar duurder wordt.
Extra inkomsten zijn gegenereerd uit een subsidie vanuit RMPM betreffende duurzame investering.
Gezien de positieve financiële positie van OZ is er geen eigen bijdrage nodig voor het ledenuitstapje.
5.2 Begroting:
De nieuwe begroting 2024 is opgesteld op basis van de begroting 2023 waarin de post voor het ledenuitstapje hoger is begroot.
Vraag Theo Janssen: is het verstandig om al geleden te reserveren voor het 50 jarig bestaan van OZ en dit evtueel al mee te nemen in de begroting. Het bestuur zal deze opmerking meenemen naar een volgende begroting.
5.3 Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Robin van Duren en Wendy Neessen, hierbij zijn geen posten gevonden die verder toegelicht hoeven te worden. Robin (Wendy afwezig) wordt bedankt en ontvangt een attentie voor het uitvoeren van de controle. De attentie van Wendy wordt later gebracht.
Kascontrole over 2024 in de volgende ALV: Robin van Duren, Theo Janssen.

6) Commissies
• Ledenwerving
Op dit moment hebben we 68 leden.
Nieuwe leden graag inspireren en aanmelden OZ zodat wij contact kunnen opnemen.
Afgelopen jaar hebben we ook een aantal afmeldingen ontvangen:
– Litjens metaalbewerking
– Leon Engels
– Fysiomotion
– Wealer
• Reclame/website/nieuwsbrief
We maken weinig reclame alleen bij verenigingen die hier om vragen.
We plaatsen wel elk jaar een advertentie bij de Prinsenpagina in de Hallo. Nu de inwoners zich hier op moeten abonneren zullen we volgend jaar eerst inventariseren of dit nog rendabel is.
De nieuwsbrief wordt goed gelezen.
•Kerstverlichting
De veteranen van SV Panningen hangen deze op, halen af en controleren. Zij ontvangen hier een vergoeding voor.
•Ledenuitstapje
Terugblik 2023: met 38 personen naar het Geniemuseum in Vught geweest . Hier werden we rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers. Daarna bracht de bus ons naar Den Bosch voor een smakelijke lunch. Na de lunch volgde in groepjes een rondvaarttocht over de Dieze. Na genoten
te hebben van wat vrije tijd werd de dag afgesloten met een heerlijk diner op de binnenplaats van restaurant Pilkingtons.
De oproep om tijdig af te melden voor dit ledenuitstapje heeft het beoogde effect gehad.
Het uitstapje van 2024 zal plaatsvinden op 9-9-2024
• Ontbijtsessie
30-11-23 heeft er een ontbijtsessie plaatsgevonden bij Regioservice waarbij ongeveer 25 personen waren aangemeld. Het was een geslaagde bijeenkomst met een mooie rondleiding en goed verzorg ontbijt.
Voor aankomend jaar biedt Harm Smeets aan deze te willen organiseren en zal er een nieuwe ontbijtsessie zijn bij NLW.
Ook bij deze activiteit verplicht opgeven ,net als bij het ledenuitstapje, tot deelname. In geval er niet wordt afgemeld worden er kosten in rekening gebracht.
• Collectiviteiten
– Er zijn geen nieuwe collectiviteiten bijgekomen.
– Er is n.a.v. van de vorige vergadering geen collectief bijgekomen betreffende energie (zie 2.2)
– Uitzoeken of JTi de collectiviteit nog aanbied. Op de vergadering wordt aangegeven dat de korting niet meer wordt gegeven aan OZ?
– Hippocampus zou BHV kunnen aanbieden en wil overleggen wat er mogelijk is.
• RMPM
– Social media training gegeven afgelopen jaar, dit was een informatieve bijeenkomst en zeker de moeite waard voor herhaling (Ruud geeft dit door bij RMPM)
– Vraag vanuit RMPM is welke onderwerpen spelen en waar mensen behoeft aan hebben. Graag doorgeven aan het bestuur zodat dit kan worden meegenomen naar de volgende RMPM bijeenkomst.
– Week van de stenen winkel → website
Vraag Ed Nijssen: Hoe is het commitment momenteel? De vergadering is nu weer goed bezocht nadat het even stil heeft gelegen. Zijn verschillende organisaties maar lijkt nu zeker qua commitment wel op orde. Intentie is dat andere kernen mee kunnen in collectiviteiten en activiteiten.

7)Contributie
De contributie blijft onveranderd.

Voordat we starten met de rondvraag wordt aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid van afgelopen jaar.

8) Rondvraag
– Robin van Duren, wie is al actief met AI binnen zijn/haar onderneming
Dennis Vredeveldt en Wiet Leenders geven aan dat dit al in de werkwijze is geïntegreerd.
Theo Janssen geeft aan dat AI grote en vooral snelle ontwikkelingen doormaakt.

9.Sluiting
Ruud sluit de vergadering om 20.50 uur.
Rudi Versteegen wordt bedankt voor de gastvrijheid en ontvangt een attentie