Wat doen wij
voor onze leden

Wat doen wij voor onze leden?

• Bundeling van krachten voor officiële instanties zoals bijvoorbeeld gemeente e.d.

• Algemene belangenbehartiging ondernemers.

• Overleg met de andere ondernemersverenigingen in Peel en Maas; o.a.
Centrum Management Panningen, Winkel Centrum Panningen, Dörper Ondernemers,
Ondernemend Beringe (Retailgroep Peel en Maas).

• Algemene ledenvergadering voor de leden waar belangrijke onderwerpen worden besproken.

• Netwerkavond voor de ondernemers waar interessante onderwerpen aan bod komen.

• Jaarlijks ledenuitstapje voor leden en partners.

• Bedrijfsbezoeken, ook bij eigen leden.

• Gezamenlijk adverteren. Indien aanvragen van verenigingen bij meerdere leden
van ons komen, is het mogelijk deze door te verwijzen naar Ondernemers Zuid.
Er wordt dan een advertentie geplaatst van Ondernemers Zuid, waarbij mogelijk
meerdere leden voordeel van hebben.

• Keurmerk Veilig Ondernemen. Samen met de Gemeente Peel en Maas, Brandweer
en Politie er voor zorgen dat het bedrijventerrein netjes en veilig is. Indien er toch
onregelmatigheden voorkomen, dan kunnen deze direct gemeld worden bij Ondernemers
Zuid zodat ze meteen door de juiste instanties/mensen behandelt worden.

Direct meer informatie?