Nieuws

Koopstromenonderzoek Limburg 2019 van start

Voor alle ondernemersverenigingen en centrummanagementorganisaties van Limburg,

Eindelijk is het dan zover! Na 10 jaar vindt er weer een grootschalig koopstromenonderzoek plaats in opdracht van de Provincie Limburg.

Dit Euregionale koopstromenonderzoek, waarbij niet alleen inwoners in Limburg maar ook inwoners uit de Duitse, Belgische en Brabantse grensregio’s worden bevraagd naar hun koopgedrag en meningen over Limburgse winkelgebieden, is voor diverse partijen belangrijk. Gemeenten kunnen er hun visies en beleid mee onderbouwen en ondernemers en vastgoedpartijen kunnen er hun investeringen op baseren.

Naast de 180.000 huishoudens welke een schriftelijke uitnodiging tot deelname aan de enquête in de brievenbus ontvangen, kunnen ook de overige inwoners meedoen met het onderzoek. In het bijgevoegde persbericht is een link naar de vragenlijst opgenomen. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld.

Wij verzoeken u dan ook om uw leden te mobiliseren, zodat zij hun klanten kunnen attenderen op het onderzoek c.q. de link naar de vragenlijst.

MKB-Limburg levert de nodige input in het onderzoekstraject via haar participatie in de Klankbordgroep. De resultaten worden in maart/april 2020 verwacht. Wij zullen u te zijner tijd hierover informeren.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ksol2019.nl