Nieuws

Informatie Corona via Gemeente Peel en Maas

Beste ondernemers(vereniging),

 

In deze moeilijke, uitdagende tijden is het belangrijk om op een heldere en eenvoudige wijze te communiceren.

Hierbij willen wij jullie zo veel mogelijk helpen.

Via bijgaande link https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/coronavirus/ondernemen-en-horeca vinden jullie alle belangrijke informatie over instanties, maatregelen en contactpersonen.

Wij vragen jullie deze informatie te delen met jullie ondernemers.

Als jullie nog aanvullingen c.q. suggesties hebben, horen we dit graag.

Hartelijk dank voor de medewerking en SAMEN STAAN WE STERK.

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s,

 

Willy Schers

Adviseur Omgevingsontwikkeling